Informatie

Stichting Benthem voor Recht

Algemeen

De stichting “Benthem voor Recht” start projecten op en ondersteunt nieuwe en bestaande projecten die het herstel van getraumatiseerde geüniformeerden en hun naasten bevorderen.

Dit doet zij veelal in samenwerking met andere organisaties zoals: Staatsbosbeheer, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI), “Natuurlijk Odoorn”, Stichting Jikkie en Stichting de Veerkracht.

Projecten

Bosprojecten

In deze projecten ondersteunt stichting ‘Benthem voor Recht’ getraumatiseerde veteranen die aan maatschappelijke betrokken activiteiten deelnemen. Dit doet zij in samenwerking met organisaties zoals Staatsbosbeheer Natuurlijk Odoorn en Stichting de Veerkracht.

Project ‘Erfgoed Arsenaal Drenthe’

In dit project ondersteunt stichting ‘Benthem voor Recht’ veteranen en hun naasten die aan het werk gaan in het voormalig munitiecomplex te Nieuw Balinge. Het betreft een depot waar historische en oude bouwmaterialen door vrijwilligers worden onderhouden en geëxploiteerd. Dit doet zij in samenwerking met stichting ‘Erfgoed Arsenaal Drenthe’, stichting de ‘Veerkracht’ en de BNMO. Het depot is gevestigd in de bunkers van een voormalig militair munitiecomplex.

Workshops, lezingen, cursussen

Daarnaast organiseert de Stichting “Benthem voor Recht” workshops, lezingen en cursussen voor beschadigde geüniformeerden van Politie, Defensie en Brandweer. Ook worden cursussen en workshops gegeven voor de partners c.q. naasten van de geüniformeerden, de doelgroep van de Stichting.

Stichting Benthem voor Recht
Benthem Arrest

foto bron: Trouw

Albert Benthem, de man die iedere rechtenstudent kent

Stichting Benthem voor Recht ontleent haar naam aan de heer Albert Benthem.

Albert Benthem werd ruim 35 jaar geleden bekend na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Het zogenaamde Benthem-arrest is nu verplichte kost voor elke rechtenstudent.

Destijds ging de naam van garagehouder Albert Benthem (30 november 1927) de geschiedenisboeken in, dankzij een oordeel dat het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg op 23 oktober 1985 uitsprak. Het Hof bepaalde dat de Friese garagehouder, in een conflict met de overheid over de vraag of hij lpg mocht verkopen, geen eerlijke rechtsgang had gehad. Nederland werd gedwongen zijn wetgeving aan te passen.

Arend Benthem overleed in 2020 op 92-jarige leeftijd.

Klik hier voor de achtergrond van Arend Benthem (bron Trouw)
Klik hier voor de achtergrond van het Benthem-arrest (Wikipedia)