Stichting Benthem Voor Recht

Stichting Benthem voor Recht

De stichting “Benthem voor Recht” start projecten op en ondersteunt nieuwe en bestaande projecten die het herstel van getraumatiseerde geüniformeerden en hun naasten bevorderen.

Projecten

Dit doet zij veelal in samenwerking met andere organisaties zoals: Staatsbosbeheer, de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), het Nederlands Veteraneninstituut (NLVI), “Natuurlijk Odoorn”, Stichting Jikkie en Stichting de Veerkracht. Lees meer..

Albert Benthem

Stichting Benthem voor Recht ontleent haar naam aan de heer Albert Benthem.
Albert Benthem werd ruim 35 jaar geleden bekend na een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens.

Stichting Benthem voor Recht